Norvegijos tragediją užprogramavo pasimetusi ir bestuburė Europa

Šitoks apgailėtinas tarybinio stiliaus fufelis europiečių sąmonėje pakeitė mąstymą apie tapatybę ir realias visuomenės nuotaikas. Visiems profesionaliems toleruokliams ir pakantukams, visiems davidavičiams ir vasiliauskaitėms didelis dėkui už jų indėlį, kasant smėlyje duobes galvų sukišimui.

Taip jau išeina, kad parašius kai kuriuos straipsnius (kaip ir šitas, apie mėlyną BMW ir odines sėdynes, ir atidarytus langus su grojančia muzika) ir paskaičius atsiliepimus, paskui, perpublikuojant Protokoluose, reikia įžangos.

Sutrumpintai reziumuosiu, ką norėjau pasakyti savo trečiadienio skiltyje “Lietuvos ryte”. Tragedijai Norvegijoje užkirsti kelio nebuvo galima. Vaikus šaudė psichas, kurio sutrikimas akivaizdžiai gilesnis, nei paprasta atsakomoji reakcija į politinius ir socialinius procesus.

Bet apie tuos dirgiklius, kurie sukėlė jam reakciją, ir kurie paveikia visuomenę labiau, nei pripažįsta savim patenkintas, politkorekcijos lėlėm ir kaukėm apsistatęs elitas, reikia kalbėti, juos reikia suprasti ir reikia žinoti. Ne kiekvienam pavojui galima užkirsti kelią. Bet jei vietoje jo suvokimo tik kišama galva smėlin ir apsimetama, kad visuomenė yra tokia, kaip vaizduoja visokie darnios sklaidos centrai ir pakantumo propagavimo kontoros, kurios pirmiausiai žiūri sau projektų, darbo vietų ir valstybinių lėšų įsisavinimo.

Debiliškų tautų draugystės plakatų poveikis yra ne nulinis: jis blogiau už nulinį, nes imituojamas veiksmas, vyksta psichologinė pakeitimo reakcija, kai vietoje to, kad darytų tai, kas daro poveikį, yra daroma tai, kas lengvai pasidaro: konferencijos, plakatukai, lankstinukai ir seminarėliai. Tuo pačiu leidžiama tikras problemas ignoruoti ir uždangstyti grėsmingus visuomenės nuomonės poslinkius, kurie retais, klinikiniais atvejais išsiverčia taip, kaip Norvegijoje.

Gydytojas, kuris ligoniui duoda vietoje vaistų kelis žirnelius vitaminų, nes jie ir pigūs, ir gardūs, ne tik nepadeda, jis kenkia. Visuomenės, apsimetančios, kad jose nėra nepasitenkinimo, nėra atmetimo reakcijos svetimtaučiams, nėra baimės, kenkia ir gręsia pačios sau.

Tekstas žemiau.

— — — —

“Lietuvos rytas”, 2011 m. liepos 27 d.

Apie išžudytas dešimtis žmonių ir priežastis, kodėl taip atsitiko, be galo sunku rašyti, kad kas nors nepradėtų šaukti: „Žiūrėk, jis teisina žmogžudžius.“. Bet aš rizikuosiu, nes dar niekas neuždraudė svarstyti apie tokius dalykus, juo labiau kad dabar visa žiniasklaida civilizuotame (ir mažiau civilizuotame) pasaulyje prapliupo spėjimais – kaip visa tai galėjo atsitikti tokioje ramioje, idiliškoje, taikioje ir kitiems taiką nešančioje Norvegijoje? Ir ką daryti, kad daugiau taip neatsitiktų?

Po pirmuoju klausimu negiliai paslėpta užuomina. Jei tai būtų įvykę kur nors Arizonoje ar Teksase, viską žinantys savamoksliai politologai linguotų galvas ir aiškintų vieni kitiems: „Tai, aišku, kvaili, stori, persiėdę ir išprotėję jankiai, ten jau jiems visai protai mėsainių taukais apvarvėjo.“

Jei teroro išpuolis būtų padarytas kokio kitataučio – palestiniečio, arabo, somaliečio, alžyriečio, kubiečio – rankomis, kaipmat būtų prikergtas dar ir politinis paaiškinimas: „Žinoma, žinoma, Amerika kišasi visur, kur jai nereikia, visur lenda, tai ir gavo per snapą.“

Bet čia nieko nepaaiškinsi. Neapkaltinsi nei imperialistų, nei amerikiečių, nei žydų.

Maža to, antrasis klausimas – ką daryti, kad taip neatsitiktų – irgi slepia kaltinimą: kažkur kažkas kažko nepadarė, nenusaugojo, nesužiūrėjo. Tai natūrali reakcija. Reikia rasti kaltininką.

Bet kaltininkas čia ne vienas ir, techniškai kalbant, nepakaltinamas, nes mes patys, mes visi, esam kaltininkai. Ir ką nors pakeisti, net jei ir ne per vėlu, bet vis tiek nelabai įmanoma.

Po Antrojo pasaulinio karo siaubo Europa patyrė šoką. Ji buvo pasibaisėjusi dėl to, kaip nebaudžiamai buvo naikinamos žmonijos dalys dėl tautybės ir dėl tikėjimo, suvedinėjamos sąskaitos, keršijama už senas nuoskaudas, ir tyliai pati sau žadėjo: „Daugiau niekuomet.“

Tačiau patys veiksmai, stengiantis padaryti, kad būtų kitaip, nebuvo racionalūs. Užuot nusprendę dėl savo santykio su aplinkiniu pasauliu, europiečiai elgėsi kaip baikšti namų šeimininkė, kurios virtuvėje puode užsiliepsnojo taukai. Šliūkšt puodan vandens, ir po akimirkos jau dega ne vien tik puodas, o visa virtuvė.

Tautinės mažumos, daugiausia iš nekrikščioniškų šalių, pradėjo plūsti į Europą ne kieno nors pragarišku sumanymu, o todėl, kad europiečiai aptingo.

Pirmiausia jie tingėjo dirbti, ir reikėjo ko nors, kad atvažiuotų ir šluotų gatves. O paskui europiečiams atsibodo ir gimdyti vaikus – tuomet atvažiavo tie, kas nesiruošia iki 40 metų amžiaus „pagyventi sau“, o veisiasi nelaukdami, kol komfortiškai pasidžiaugs gyvenimu. Europos tautų gimstamumas (išskyrus gimusius atvykėlių šeimose) vienoje šalyje po kitos krito žemiau tokio lygio, kai gyventojų skaičius nebegali išsilaikyti netirpęs. Daryti viską svetimomis rankomis savaime nebuvo nusikalstamas variantas (daugelio nuomone, turbūt pernelyg tingus, netoliaregiškas ir savanaudiškas, bet apsileidimas, trumparegiškumas ir egoizmas nėra nusikaltimai). Tačiau bijantis vilko neturėtų eiti į mišką, o einantis – turbūt turėtų žinoti, ką daryti, kai sutikti vilkai pradės rodyti iltis.

Europiečiai apie tai žinoti visai nenorėjo. Net galvoti nenorėjo apie tai, kokios gali būti artimesnio susiliejimo su svetima kultūra pasekmės (nebūtinai neigiamos – jų gali būti visokių). Net ir galvojantieji taip gąsdino sočius ir patenkintus atsipūtusio gyvenimo smaguriautojus, kad net kalbėti apie tai pasidarė uždrausta.

Bet kokie svarstymai apie imigraciją tuoj pavadinami „ksenofobijos pasireiškimais“, bet kokie argumentai „už“ ir „prieš“ tapo „neapykantos kurstymu“, o vietoje civilizuoto taisyklių ir socialinių normų nustatymo liko daug lengvesnis kelias: visokios vyriausybinės ir pusiau valstybinės darnios sklaidos, tolerancijos ir panašių kniaukiančių gerų norų organizacijos, biurai, kontoros ir koordinaciniai centrai pūkuotomis iškabomis su gėlytėmis ir peteliškėmis.

Vietoje suaugusiesiems tinkamų kalbų – infantilūs plakatai „gyvenkime draugiškai“, o vietoje brandaus mąstymo – naujųjų politinio korektiškumo cypdavatkių bubenimai.

Maža to, jaukių tolerancijos iniciatyvų priešakyje dėsningai dažniausiai vis tie patys socialistai, marksistai, profsąjungų judėjimo ideologai, įvairaus plauko kairieji ir profesionalūs pakantumo pardavėjai, kalbantys pamokomu ir ramiu tonu bei glostinėjantys sau ožio barzdeles. Vien į tuos žmones pažiūrėjus, daugeliui norisi pereiti į kitą gatvės pusę.

Į tikrąsias, grėsmingas problemas niekas nekreipė dėmesio – nei į Europos parlamentuose siautėjančias davatkas ir viduramžiškus kovotojus už moralę, dorą, visuotinę blaivybę ir prieš įtaką nepilnamečiams, nei į įžūlėjančius karingojo islamo išpažinėjus, plūstančius valstybes, kuriose jie apsigyveno, jų kultūrą ir papročius, ir besišaukiančius Šėtono bausmių netikėliams ar dekadentams.

Tuo metu žmonių mintys apie pasikeitimus, apie atvykėlius, apie imigraciją buvo ignoruojamos ir spaudžiamos, kaip spyruoklės. Kantrybės europiečių širdyse buvo daug, ir daug kam pasirodė, kad problemas galima užglaistyti, o nepatogias kalbas – tiesiog uždrausti, ir viskas bus gerai.

Kai Nyderlanduose, D.Britanijoje ir daug kur kitur į parlamentus ir savivaldybes išrinkdavo ultradešiniuosius, sostinių politikai kilnojo antakius ir balsu stebėjosi: „Iš kur?“, „Kaip?“ Nes elitas pats patikėjo savo išsigalvotos harmonijos pasaka.

Absoliuti dauguma civilizuotų gyventojų tiesiog pripranta prie naujosios pasaulio tvarkos – nei šaudo, nei mušasi, nei purkštauja. Gyvena sau, augina vaikus, sensta, paskui išeina iš šio pasaulio užleisdami vietą kitiems.

Tačiau nedidelė mažuma ne tik netoleruoja apsimetinėjimų, bet ir surezga planą. Kai tie žmonės turi išsilavinimo, žinių ir užsispyrimo, jie tampa mirtinai pavojingi. Atsimenu vieno terorizmo studijų teoretiko įžvalgą. Visa laimė, sakė jis, kad daugelis teroristų yra kvaili, neišsilavinę, neorganizuoti kaimo bernai – kitaip jiems pasisektų gerokai dažniau, ir aukų būtų kur kas daugiau.

A.B.Breivikas Norvegijoje buvo pakankamai organizuotas, pakankamai sumanus ir pakankamai disciplinuotas, kad taikdarių šalį paverstų kruvinu poligonu. Užkirsti kelią tokiai nelaimei nebuvo įmanoma. Esančios saugumo sistemos yra tinkamos geriausiu atveju apsaugai nuo neišmanių, lengvai prognozuojamų chuliganų. Prieš gerai apgalvojančius savo veiksmus ir pasiryžusius misijai asmenis jos yra bejėgės.

Jau minėta nepasitenkinimo spyruoklė vienam iš milijono, vienam iš dešimties milijonų sprogsta, ir pasekmės būna siaubingos. Naivios visuomenės ir tingios vyriausybės, gyvenančios tik nuo vienų rinkimų iki kitų, kaltė yra tik tokia, kad nenorėjo pakeisti savo pačių politinio korektiškumo pasakų su realiomis savo žmonių nuotaikomis.

Baisiausia turbūt yra tai, kad naujoms tragedijoms kelio neužkirsi. Metalo detektorių aplink visas jaunimo stovyklas ir vyriausybės pastatus nepastatysi. Garsiai reiškiamas visuomenės pasipiktinimas, pasmerkimas arba trafaretinės frazės „Terorui ir neapykantai – ne!“ būsimų teroristų tikrai neįtikins. Maža to, potencialūs teroristai dabar turi dar ir pavyzdį, kaip galima ligotas fantazijas paversti kraupia realybe.

Jei Europa ir jos vyriausybės nebūtų kišusios galvos į smėlį, galbūt rizika nebūtų pašalinta, tačiau bent jau būtų aiškiau suprantamas pavojaus lygis.

Dabar, viskas kaip visada – girdėti tik dramatiškos deklaracijos apie siaubą ir lakstymas kaip vištoms be galvos, nerandant kaltų.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

31 Comments

 1. Pastoras Maldonado
  Posted July 27, 2011 at 6:33 pm | Permalink

  Perskaitęs pradžią, pagalvojau, nu va Užkalnis pradėjo oponuot visuomenės nuomonei jau tik vardan oponavimo, bet kaip suklydau.
  Teisingas tekstas, netgi sakyčiau puikus tekstas.

 2. Posted July 27, 2011 at 8:34 pm | Permalink

  Matai, Užkalniui tolerancija užkliuvo.

  Užkalni, tolerantiškų žmonių yra per mažai, tad ne burnok prieš juos, o skatinka žmones būti tolerantiškais.

  Beje, taip pat ir taikinį sumaišei – kaltininkai yra netolerantiški bukapročiai…

  Gal dar žmones kovojančius prieš rūkymą uždarose viešose patalpose apkaltinsi tuo, kad žmonės nuo vėžio miršta?

 3. Harlis
  Posted July 28, 2011 at 12:58 am | Permalink

  Hmmm
  Vien paskaicius LinoJ komentara kai kam gali uzeti noras jam duoti i nosi.
  Kiekvienas dabar turi teise rekomentuoti tolerancija. Bet…
  Galima toleruoti daug ka. Ir normalus zmones ta daro. Bet juk yra ir dalyku, kurie netoleruojami… As nenustebciau jei viena diena Vilniuj ar kur kitur koks issilavines ,bet anot LinoJ, pridurkas (arba tiksliau kaip jis pats issireiske ( “netolerantiški bukapročiai” ) issitrauktu Kalashke ir patvarkytu kruva tautieciu vien del to kad … tiek to ,cia daug ka galima parasyt.. bet viesai neissireiskinesiu, busiu apkaltintas netoleracija…
  Bet galiu tik pasakyti -jei taip atsitiktu-pirmoj eilej kaltinimai kristu tokiems kaip LinasJ. Deka ju ir atsiranda tokie nepakantumai… Lietuviska patarle sako” lazda turi du galus… taip kad galima ja lankstyt, bet… nepersitenkit, nes kitas galas gali jum patiem kirsti…. Amerika kai gavo -pagaliau susivienijo ,bet ..neilgam nes kaip gerai Andrius issireiske apie EU ,JAV irgi greitai vel visi grizo i savo tingio vezias. O stai jei LinoJ vaikui koks uzsienietis ar koks ten kitas “galvute paglostys” tai as manau jam paciam LABAI greitai tolerancija isgaruotu. O gal as klystu, gal jis prieitu prie to glostytojo ir pasakytu jam… as atsiprasau kad tu taip pasielgei, as tau atleidziu ir jei ateity ta vel darysi, as ir vel tau dovanosiu , nes as tolerantiska asmenybe…. ir man nesvarbu ka kiti kalba, … As “uz TOLERANCIJA”
  Krikscionys moke: jei tau duoda i zanda, atsuk kita… ir ka mes laimejom… 500 metu keliaklupsciavom kitiems. Musu proteviai , pagonys sake kitaip: jei i tave meta akmeni, atlaikyk, pagriebk ji ir tvok atgal dvigubai ,taip tvok kad jis atsimintu visa savo gyvenima ir niekada nebedrystu taip elgtis.
  Lietuvius senoveje jei negerbe tai bijojo visi kol krikscionys tautos neparklubde ir priverte “Toleruoti” visus ateivius -svedus, rusus,lenkus o anie trype mus kaip tik galejo…

  • Posted July 28, 2011 at 2:43 am | Permalink

   Dėl viso pikto, Užkalni, išsaugok IP adresą to komenatoriaus vardu Harlis. Jeigu tikrai jis įvykdytų savo grąsinimus užvožti man į nosį? Ačiū 🙂

   • mustangas
    Posted July 28, 2011 at 11:56 am | Permalink

    Tolerancija savaime nėra nieko blogo, bet tolerancija dėl to kad bijai gauti į nosį (kaip Tamsta ir net neaišku nuo ko) yra blogai ir tai jau nebe tolerancija o minkštadūšiškumas kuris beje pavojingiausias pačiam toleruojančiajam.

  • Rugė
   Posted July 28, 2011 at 9:42 am | Permalink

   Na su tais krikčioniais keista situacija – skruostus tai lyg ir pakišti patys turėtume, bet Bažnyčia tuo tarpu, kai musų skraustai bus daužomi, dar ir kuo griežčiausiai grasinas – “NETURĖK KITŲ DIEVŲ “, čia jums prašom kryžių karai, raganų laužai. O jei dar išdrįsai tarpuose tarp skruostų daužymo, pasakyti, kad gal negerai elgiasi kunigai su berniukais – šia tau ir excommunico…

 4. Lainius
  Posted July 28, 2011 at 4:48 am | Permalink

  “klasikinis” pavyzdys.:) . Tolerantiškasis Linas liepė skatint… Harlis atsakė, kokias emocijas tokio plauko paskatinimai sukelia… LinasJ vietoje gailaus šūktelėjimo “mama!”, pyptelėjo – “užkalni!”…

  • Posted August 10, 2011 at 1:48 pm | Permalink

   Ar tikrai yra ko džiūgaut, kai chuliganai kumščiais puola švaistytis dėl komentarų?

 5. Pastoras Maldonado
  Posted July 28, 2011 at 6:38 am | Permalink

  Na Lino komentaras atrodo kaip tradicinių tolerantų, kurie nelabai gilinasi, kas sakoma, bet turi savus šūkius (sloganus), kurie jiems atrodo universalūs ir neginčijami. Kažkaip iš oponuojančios nuomonės maniau galėsiąs pasiimti kažkokių neblogų (teigiama prasme) minčių, o čia tik šabloniniai keli sakiniai…
  Tarp kitko, šiandien Delfis rašė apie islamo grupuotės UK įvedamą šariato įstatymą. Nežinau, kiek tame tiesos, greitas užsienio naujienų portalų permetimas nieko nedavė, bet net kaip bajeris tai nėra juokinga. Didžiausia bėda nėra pavieniai “svetimtaučiai” ar kokie tik nori individai, nerimą visad kelia uždaros, jei taip norit “neintegruotos” grupės.
  Tolerancija, kaip ir visi kiti dalykai, turėtų būti derinami su sveiku proto, o bent jau šiandien riba perlenkta, ir tai virsta (virto?) ne tiek paprasčiausiu natūraliu kasdienio gyvenimo atributu, kiek ideologija, ir sakyčiau, labai skvarbia. Tai nėra gerai.

 6. Gediminas
  Posted July 28, 2011 at 7:28 am | Permalink

  Na va, čia turime ir ‘tarybinio stiliaus fufelių’ rezulatą – LinasJ.
  Čia turbūt niekas nesuabejojo, kad straipsnis skirtas politikams ir kitiem funkcionieriams, kurie ignoruoja realią situaciją. Tik Linui čia jau kažkokie įžeidinėjimai tolerantams.

  Cameron’as teigė, kad imigraciją reikia mažinti dešimtis kartų ir gražinti į 1990-ųjų lygį. Štai, jau žingsnis į priekį, realios situacijos pripažinimas. Bet Linui turbūt čia absoliuti netolerancija? Taip, būkim tolerantiški, užveškim dar milijoną babajų į UK (gi kaip galima riboti juos, juk tai netolerantiška!), o vietiniai ultradešinieji tesutvarko juos.

 7. tautietis
  Posted July 28, 2011 at 8:52 am | Permalink

  Subalansuotas Daily Mail publikacijai, bet tinka ir Lietryciui… 🙂 Siaip keistoka skaityt kai tokius ksenofobiskus isvedziojimus raso buves emigrantas. Cia panasu, jog cia autorius tapatina “Mes”, tai europieciai – krikscionys, kai tuo tarpu “Jie”, tai atvykeliai – musulmonai… Primityvokas skirstymas i kategorijas priskiriant save “reikiamai” kategorijai. Deja kazkieno kategorijoj mes Vakaru Europoj esam “atvykeliai rytu europieciai,atimantys vietiniu darbo vietas, isnaudojantys vietine socialine sistema” ir pan. Ar nespjaudot i suliny is kurio pats geret vandeni daugiau nei desimtmeti? Zmogaus pirmine (sakyciau gal net gyvuliska) priimt tik i save panasius. Nu tiesiog nepatiko ir nepatinka mum kitokie nei mes – kitaip atrodantys, kitaip besirengiantys, kitos seksualines orientacijos, kalbantys kita kalba, besimeldziantys kitiem dievam ir siaip kitokie, nei mes.
  Velniop ta toleransija ir tolerastus sako autorius. Gerai, net i Balkanus neikim, ziurim visai salia – Siaures Airija, “The Troubles” truke iki 1998 (dar kazkiek rusenantys ir dabar) – virs 3500 zuvusiuju. Neapykanta liejas per krastus – Protestantai pries Katalikus, Lojalistai pries Respublik(-a)onus rajonai su Airijos veliavom, kiti su Britanijos veliaviom, rajonai padalinti auksta spygliuota viela. Siaures Airijos miestai kuriame katalikas negali gyvent protestantu rajone (ir atvirksciai). Visa tai tarsi paminklas zmogaus beprotybei… Buvo ir tokie “Shankill Butchers “ zude pagal religinius isitikinimus, taikinys– atsitiktiniai katalikai. Saunus bicai – britai, “pastovintys” uz savo isitikinimus, teisingai?

 8. Giedre
  Posted July 28, 2011 at 10:16 am | Permalink
  • D. Gerbiamas
   Posted July 28, 2011 at 4:12 pm | Permalink

   Tiesą sakant, nesupratau, ko čia p. Užkalnis turėtų gėdytis? Pradėkim nuo to, kad p. Užkalnis yra ne kartą deklaravęs, jog “The Guardian” jam nėra joks autoritetas, o viso labo komunistuojančių darmajedų ruporas. Antra, p. Užkalnio straipsniukas yra minkštas ir švelnus palyginus, pavyzdžiui, su Ramūno Bogdano “Delfyje” šiandien. Vot ten tai žmogus dėjo visą pravdą matušką. Bet jeigu jau šitas nekaltas p. Užkalnio padundenimas sukėlė tolerancijos traukulius p. Račui, tai įsivaizduoju, kad perskaitęs Bogdaną tas politkorekcijos čempionas puls stročint skundus visais jam žinomais adresais.

   Gėda p. Užkalniui turėtų būti nebent dėl to, jog nežino, kad “grEsia” rašoma be nosinės.

   • Giedre
    Posted July 29, 2011 at 4:01 am | Permalink

    Geda del to, kad jis vienas is tu, kurie sako: ”What he did is wrong, but…”. Sita tragedija nieko bendro su musulmonais neturi. Vienas lunatikas, kuris greiciausiai saude apsvaiges nuo narkotiniu medziagu (dar nepatvirtinta), kaip priezasti pateike ”imigrantus musulmonus”. Kiti lunatikai, uzmuse zmogu, kaip priezasti pateikia ”balsus galvoje”. Negi paraleles neakivaizdzios?
    Ieskoti kaltu tarp musulmonu mums yra iprasta, nes viskas ka girdime is ”mass media” apie musulmonus yra absoliuciai neigiama: teroristai, tinginiai, greitai veisiasi… Ta pati propaganda siunciama visai kanalais. As jokiu budu nesakau, kad tokiu nera. Bet tu veldedziu yra tarp visu rasiu ir religiju. Pati gyvenu Norvegijoj (pries tai gyvenau musulmoniskoj saly) ir cia zymiai daugiau veltedziu tarp lenku ir lietuviu negu tarp tu, kaip jus juos vadinat, ”spalvotuju atvykeliu”. Ir norvegai zymiai labiau bijo i kaimynyste atsikeliancio lietuviu, negu somaliecio, nes nuo lietuviu reikia pradet valtis rakint pakrantej…

    Siek tiek ne i tema, bet: nors norvegijoj man nepatinka labai daug kas, ir ne kaip dauguma lietuviu neatvykau i sia sali del socialines geroves, vienas dalykas, tragedijai dar vykstant, mane paliete. Pirma karta didziavausi salimi kuria gyvenu. Kodel? Vis dar vykstant saudymams Utojos saloje buvo transliuojama ministro pirmininko kalba. Tada visi mane, kad is tiesu tai ne vietinis teroristas. Ministras pirmininkas pasake: ”I bet koki smurta ir terora, mes atsakysim su dar daugiau demokratijos”. Ka tuo tarpu sake Bushas po dvyniu griuties? Tada jis sake: ”We gonna hunt you down and smoke you out”. Retoriskai, bet: kuri salis yra labiau civilizuota?

    • Metallem
     Posted July 30, 2011 at 7:45 am | Permalink

     “su dar daugiau demokratijos” – čia kilogramais, metrais ar kaip? 😉

    • tolerancija
     Posted August 5, 2011 at 9:29 am | Permalink

     labai shaunu girdet, kad dar yra tokiu atviro mentaliteto ir stereotipais tam tikru tautiniu grupiu atzvilgiu neapkerpejusiu zmoniu, ypac jusu suomone sustiprina faktas, kad gyvenat Norvegijoj ir remiates tiesiogine norvegu vyriausybes ir zmoniu reakcija, labai idomu. palaikau ir tikiuosi tolerancija ir demokratija nugales priesh probushini sarkazma.

 9. Ieva Smailiapapyte
  Posted July 28, 2011 at 11:17 am | Permalink

  Gaila uzkalnio, gaila Hario… Tokie visuomenes atsilikeliai ir sudmaliai stabdo progresa ir bijo ivardinti tikru problemu, tad prigalvoja nesamoniu. Duok Dieve, kad privaziuotu kinu, arabu ir pan. i Lietuva, kad zmones tolerantiskesni butu.

  Stai kad ir Uzkalnis – is didelio patriotizmo isvaziavo, is dar didesnio grista, nors kaip buvo dundukas nesubrendes taip ir liko. Nesuvokia kad tolerancija pasauli gelbeja o ne fasistuojantys debilai, kurie smauko partizanu nuotraukas ar hitlerio plakata ziuredami.

  • Dexter
   Posted August 3, 2011 at 11:51 pm | Permalink

   Smaili papai for bukos female smegenys. Fair deal.

 10. praeivis
  Posted July 28, 2011 at 2:09 pm | Permalink

  desinieji lietuviski naciai jau leidzia savo versijas ir gandus, kad to norvego Breiviko saknys zydiskos… tai va.

 11. Tamosius
  Posted July 28, 2011 at 5:16 pm | Permalink

  Kaip Metallica dainuodavo – “sad, but true”.
  As tik vieno nesuprantu, kodel UK nei viena is triju didziuju partiju nenori pasiimti tu rinkeju, kurie yra “sick of those migrants” balsu? Juk tokiu yra daugiau, nei tolerastu, kuriems kritiskai mastyti yra uzdrausta.

 12. Tamosius
  Posted July 28, 2011 at 5:35 pm | Permalink

  P.S. Racas perskaites si straipsni vel taskosi fekalijom.
  Matyt vykes straipsnis gavosi, pagarba autoriui.

 13. Smile
  Posted July 29, 2011 at 11:54 am | Permalink

  Viskas teisingai Užkalnio straipsnyje. deja vietoj to, kad publika pradėtų atviriau kalbėti atrodo gausime padidintą porciją politkorektiškumo. kaip šiandien – dar nespėjo vaikai pasidžiaugti, kad “baltai”, o Kubilius jau pasmerkė. Lenkų armija krajowa su svetimos valstybės uniformom ir vėliavom marširuoja po savo siautėjimo vietas, o su antrankiais išveža vyruką, kuris stovėjo netoliese su plakatu. O kas bus kaltas, kai kitam tokiam vyrukui su silpnesniais varžteliais plionkė truks? Tur būt lietuviškieji tautinės nesantaikos kurstytojai?

 14. KAY
  Posted July 30, 2011 at 9:25 am | Permalink

  Geras tekstas. Ačas pabandė išjuokti, bet ten jam nepritariu, gal dėl to, kad Užkalnis išsakė mano poziciją, tik vaizdžiau.

 15. Mykolas
  Posted August 1, 2011 at 3:02 pm | Permalink

  A quote from the North-East (A. S.):

  In Oslo: islamisation of Europe as well as far right wing extremism is a ticking bomb, when political correctness and absolute tolerance supporters are not getting a way of deep and wide discussions how these problems will be solved in the future, so getting emotion out in a democratic way – it will create monsters like this lunatic.

 16. Gerasirdis
  Posted August 2, 2011 at 1:21 am | Permalink

  Taip, Užkalni, gal ir teisingai rašai, ale vistiek neapleidžia įspūdis, kad pasakęs A nenori sakyt B, kad ir tavęs kas nors kuo nors neapkaltintų.

  Bėje, jei vis dar tiki kad nuo gero gyvenimo žmonėms dingsta noras daugintis- pažiūrėk čia: http://www.nature.com/nature/journal/v460/n7256/full/nature08230.html. Arba, tingintiems skaityti- paveiksliukas: http://www.nature.com/nature/journal/v460/n7256/fig_tab/nature08230_F1.html#figure-title

 17. iridis
  Posted August 2, 2011 at 12:23 pm | Permalink

  Paskaitęs Giedrės komentarą, pagalvojau kokias asociacijas jis man kelia ir vaizduotėje išplaukė žodžiai: apgailėtina, koktu, dekadansas. Galim diskutuoti iki apsi…, bet “teisųjį” tik laikas parodys.
  Aš “balsuoju” už tai, kad su “dar daugiau demokratijos” atsidursim po 20 metų su vidutiniu statistiniu norvegu, kuris moka 5 žodžius norevegiškai ir išpažįsta islamą. Kas čia blogo?Atmetus visus “senamadiškus, nedemokratiškus-netolerantiškus-šovinistiškus-mačistinius” argumentus lieka tik tai, kad vis dar balta visuomenės dalis turės kentėti. Kentėti multikultūrinius įstatymus su nepatogumais “kad tik čia ko neižeidus”, breivikų maištus ir iš to sekančias tragedijas, nesusipratimus su “šariato teisės viršenybės” taikymu, nusikalstamumu ir t.t. Kol vieną dieną šalia narkotikų, vagysčių ir prekybos žmonėmis sulauksite skambučio iš policijos, kad Jūsų vaikas, nemokėdamas arabiškai, peržengė geto ribas ir gavo peilį po šonkauliu… .
  Iš fantastikos srities?…””teisųjį” tik laikas parodys”.

  • tolerancija
   Posted August 5, 2011 at 10:17 am | Permalink

   kas bus po 20 metu galima labai daug ka isivaizduoti, bet galimas ir toks variantas, kad uzkirtus sienas musulmonamas (lai buna jie atpirkimo ozys, nors teroristiniu grupiu yra ir krikshcioniu, ir protestantu ir kt grupiu tarpe) po tu 20 metu, o gal siek tiek daugiau, zinant ju sheimos tradicijas, ju bus tiek zymiai daugiau negu europieciu, kad nebepades jokios sienos, ir teritoriju klausima ishspres jegos persvara, kaip zinia zmogus visada buvo ir bus karinga asmenybe, ir karai dar greitai nesibaigs..uzuot laukus tos dienos, galbut kaip tik daug pravarciau imigracijos problemas sprest civilizuotai integruojant tuos zmones, kuriu ne visi ir net ne dauguma fanatikai teroristai! ir tokiu budu ish vidaus uzkertant kelia tarptautiniu konfliktu galimybei, nes ‘prijaukintas vilkas’ (pavyzdys ne koks, bet turetu but labiau suprantamas anti-islamistams) maziau pavojingas negu vilkas mishke.
   deja, daugeliui atrodo, kad daug paprasciau viska sprest kardinaliom draudzianciom priemonem, tuomet jie turetu neprieshtaraut, kad ir lietuviai ir lenkai, nemazai prisidirbe vakaru valstybese turetu buti ihsiusti atgal i Lietuva kaip nepageidaujami imigrantai, ir cia jokia ES nebepades, juolab, kad tas vis silpnejnacias ES solidarumo ir vieningumo tendencijas gerai rodo ir Danijos, ir Austrijos pvz., ir daugelis kitu. mes pirmi pasmerkti kitus, bet tik kai musu paciu tai neliecia.

 18. tolerancija
  Posted August 5, 2011 at 9:15 am | Permalink

  kai kurie jusu straipsniai labai ishradingi, bet shitas deja…
  ish pradziu rashot, kad europieciai patys prisikviete kitataucius del tingejimo dirbti prastesnius darbus, o po to kritikuojat bandyma spresti kulturiniu skirtumu problemas, rashote, kad: “vietoje civilizuoto taisyklių ir socialinių normų nustatymo liko daug lengvesnis kelias: visokios vyriausybinės ir pusiau valstybinės darnios sklaidos, tolerancijos ir panašių kniaukiančių gerų norų organizacijos, biurai, kontoros ir koordinaciniai centrai pūkuotomis iškabomis su gėlytėmis ir peteliškėmis”..idomu, kodel jum tokios organizacijos uzkliuvo, nes kiek zinau, bent ish prancuzijos praktikos butent tos organizacijos, o ne vyriausybe daugiausiai ir prisidejo prie kitatauciu integracijos. jeigu jum jos panashios i pukuotas ishkabas, tuomet pasiulykit ka nors geriau, bet shikart irodete, kad labai gerai mokat liezuviu tauksht. net neabejoju, kad jus net nebuves tuose ‘karshtuose’ rajonuose, ir nesat ne karto bendraves su tu asociaciju darbuotojais, kurie daznai dirba net ne del atlyginimo, o savanorishkai, ir nuveikia daugiau negu tos valstybes vyriausybe ir tuo labiau daugiau, negu rashantys sarkazmo kupinus visokiais rokokiniais epitetais prigrazintus straipsniukus.

  juk nieko gero nepasiulot, vienintelis pasiulymas absoliuciai nekonkretus ir tuscias:
  ‘Jei Europa ir jos vyriausybės nebūtų kišusios galvos į smėlį, galbūt rizika nebūtų pašalinta, tačiau bent jau būtų aiškiau suprantamas pavojaus lygis.’ tai pasiulykit, ka nors geriau ir svarbiausia konkreciau, jei toks pastoviai linkes purvais drabstyt jums nepalankios politines pakraipos shalininkus ir atstovus. shitas straipsnis dvelkia ishdidumu ir nepagristu kritikavimu.
  ir kad del tolerancijos shalininku, neva su ozio barzdelemis, jums juos pamacius neva norisi pereiti i gatve, tai tik parodo jusu paties netolerancija tokiu zmoniu ir socialiniu paziuru shalininku atzvilgiu. o netolerancija – pirmas zingsnis link autoritarizmo.

  pagal uzkalni ko gero reiktu ishsiust visus legalius ir net pilietybe turincius kitataucius, aishku ypac musulmonus, nes jie gi labiausiai kelia siauba ir gresme, kad nuraminti tokiu serijiniu zudiku manjakishkas psichozes ir tokiu budu panaikinti galimas tokiu ‘baltuju’ teroristu veiksmu pasekmes, kad tik neduok die tokie vietiniai arijai neuzsirustintu. aishku nera zmogaus nera problemos, tada tokie neapykanta kitatauciams verdantys teiseti pilieciai teisiog neturetu priesh ka jos ishlieti.
  aciu uz demesi, nors ir siuo atveju, gerai tokie blogai, kur gali parashyt savo nuomone, o autoriui visishkai nebutina rupintis tokiu ‘nereikalingu’ dalyku, kaip tolerancija, kas nori tas rasho, ka nori ta gali skaiyti, o kas nepatinka – atmesti…

  • Smile
   Posted August 10, 2011 at 9:01 pm | Permalink

   oi, tik nereikia ieškoti ko niekur neparašyta. Juk nesiūlo Užkalnis nieko išsiųsti ar prilupti… tiesiog Europa per ilgai elgėsi kaip pernelyg mandagus šeimininkas (iš dalies beje ir dėl tingumo – tingi dirbti užtai nuolaidžiauja tam, kad padaro jos nemėgstamą darbą), kuris tyli, kai svečias nuorūkas jo vazone gesina. Europa, manau, galėjo ir tebegali priimti imigrantus, bet turi būti labai aiškios taisyklės – jei mes turime pareigas ir teises, tai ir jūs turėsite ne tik tokias pačias teises bet ir pareigas – išmokti kalbą, gerbti mūsų kalėdinę eglę (Irake turbūt kokia olandė į mečetę su šortais neina. Pabandytų!), mokėti komunalinius mokesčius, leisti vaikus į mokyklas ir t.t. Beje nereikia imigrantų – pažiūrėkite kas darosi Vilniuje su čigonais. Galima pagalvoti, kad nesveikas politkorektiškumas ir kontroliuojančių institucijų, atleiskite impotencija, didina už elektrą mokančių pensininkų toleranciją jiems.
   Štai apie ką rašo Užkalnis. Ir beje pirmuosius plėšikaujančius lietuvius Europoje reikėjo iš karto pastatyti į teisingą vietą, o ne apgyvendinti sanatorijose su sporto salėmis bei sveikuoliška mityba. T.y. greitai ir ryžtingai parodyti, kad norvegas ir toliau nenori kas vakarą temptis savo valties variklio namo dėl to, kad padugnė šalia įsikūrė. Beje ir Lietuvos vardas būtų mažiau suterštas. T.y. ryžtingas vertybių gynimas (vietoj gerai apibūdinto – infantiliško – politkorektiškumo) būtų naudingas ir besiginantiems ir tiems nuo kurių dabar jau nelabai atsiginti gali.

 19. iridis
  Posted August 9, 2011 at 1:58 pm | Permalink

  Na, va, jau turim “šventę” Londone…
  “Sužavėtas” britų nuomone, kad riaušes išpravokavo….valstybė, sumažinusi socialines išmokas.

 • Senųjų protokolų archyvai

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar