Lietuva nėra blogiausia šalis pasaulyje. Nors ir norėtume.

Epinis skurdas, antisanitarinės sąlygos ir lauke džiūstantys skalbiniai. Tai galima sutikti tik Lietuvoje.

“Lietuvos Rytas”, 2011 m. balandžio 12 d.

Yra toks tinklalapis, kurį daugelis laiko juokingu: „Milijonas priežasčių, kodėl Lietuva yra geriausia šalis pasaulyje“. Ten skelbiamas nuorodas, sąmojus ir nuotraukas biuruose dienas stumiantys siuntinėja vieni kitiems elektroniniu paštu ir patenkinti krizena. Niukt niukt į šoną: tai, girdi, kaip čia smagiai pasišaipyta iš mūsų juokdarių šalies su kvailių valdžia. Geresnė pusė tinklalapio – banalybės, kurių gyvas velnias viso pasaulio internete, tačiau pasūdytos labai lietuviškomis ašarėlėmis: „Tik Lietuvoje…“

Pavyzdžiui, nufotografuota kokia nors sąskaita už šildymą ir negudriu šmaikštumu trykštantis užrašas „tik Lietuvoje galima gauti 500 Lt pensiją ir mokėti už šildymą 600 Lt per mėnesį“. Siaube tu mano, taip, žinoma, “tik Lietuvoje” pensininkai sunkiai gyvena. Visame pasaulyje pensininkai yra labai turtingi, viskuo aprūpinti, jų pensijų nepalietė krizė, jų santaupos niekur kitur nebuvo ištirpusios ar sumažėjusios, ir didžiulės naftos kainos buvo tyčia pritaikytos Lietuvai – visur kitur nafta, žinokite, pigi. Nes kitur gera valdžia ir apskritai geresnės šalys.

Kalbant apie naftą – štai kita nuotrauka. Surūdijęs, nudrožtas automobilis puikuojasi degalinės fone, degalinėje ant aukštai iškeltos lentos ryškiais skaičiais žiba didžiulė kuro kaina.

Užrašas: „Tik Lietuvoje įpylus pilną baką kuro, automobilio vertė padvigubėja“. Ne, ne tik Lietuvoje – šis juokas Amerikos humoristų valkiotas jau nuo 1973 m. naftos krizės laikų. Kitose nuotraukose – kiti liudijimai. „Tik Lietuvoje“ policininkai patys nesilaiko kelių eismo taisyklių. „Tik Lietuvoje“ parlamentarai dažnai elgiasi kaip nebrandūs oportunistai, gavę keliems metams pareigas, viršijančias jų intelektinį potencialą (patikslinimas ir paaiškinimas: jie taip elgiasi todėl, kad tokie ir yra). „Tik Lietuvoje”, pasirodo, prekiaujama į tikrus šiek tiek panašiais kvepalais, pavadintais „Chantel“ ir „Noemi Caramell“. „Tik Lietuvoje“ yra benamių ir valkatų, besirausiančių šiukšlių konteineriuose.

Atskirą juoko ir staugimo priepuolį vidutiniam gyvenimo stebėtojui sukelia pranešimas, kad Lietuvos taikdariai dalyvaus kokioje nors tarptautinėje misijoje Afganistane, ar kad Lietuvos kariuomenė nusipirko kokios karinės technikos. Tai runkeliui be galo juokinga („tai jau be mūsų trijų kareivių Libijos nenugalėtų!”), nes jis širdies gilumoje kuo puikiausiai sutinka su rusų pašlemėkų komediantų jau daug metų tąsomais juokais apie tai, kad Baltijos šalys, tos komiškos skruzdėlės, su savo bandymais turėti savo gyvenimą ir savo saugumą, teprimena skalijančius šunyčius, kuriuos Motina Rusija galėtų (ir turėtų) nuspirti viena koja.

„Kam mums ta kariuomenė, su kuo mes kariausim, gal skelbkim karą Švedijai ir pasiduokim kitą dieną, tai nors mus okupuos ir gyvensim, kaip Skandinavijoje,“ juokauja tas runkelis poros dešimtmečių senumo tekstais, bet širdies gilumoje visai neprieštarautų, kad būtent taip ir atsitiktų. Jis matė dokumentinį televizijos filmą apie Norvegijos kalėjimus ir nusprendė, kad „ten sėdėti geriau, negu čia, Lietuvoje, vaikščioti laisvėje“.

Kadangi jų galvelėse pasaulio modelis jau yra susidėliotas, tai naujos informacijos jiems ir nebereikia. Reikia tik patvirtinimų, kad viskas, kas yra absurdiško, netobulo, įžeidaus, neskoningo, vyksta tik Lietuvoje, nes mūsų šalis yra unikaliai nelaiminga ir nuskriausta. Geresnis, teisingesnis pasaulis yra ten, už sienos.

Ten yra kitaip, nei pas mus.

Pažiūrėjus lietuvišką internetinį humorą, „tik Lietuvoje“ automobiliai nuvažiuoja nuo kelio ir rėžiasi į ūkinio pastato sieną, „tik Lietuvoje“ spaudoje pasirodo skelbimai su kvailomis klaidomis, „tik Lietuvoje“ buduliai papuošia automobilius groteskiškais papiktinimais, niauktais langais ir spoileriais, aukštesniais už automobilio stogą, „tik Lietuvoje“ maisto prekių parduotuvėje bulviniai traškučiai kartais atsiduria prie lentynos, pažymėtos „vaikų maistas“, ir „tik Lietuvoje“, taip taip, tik joje, esama žmonių, kurie išvažiuoja dirbti ir gyventi į užsienį.

Štai faktas apie emigraciją, kurį itin mėgstu pateikinėti, kai išgirstu apie „Lietuvos valdžios organizuotą genocidą, kai mes esame vejami iš savo žemės“ – ne Australijoje gyvena nuo milijono iki 1,5 mln. jos piliečių, kurių viso tėra tik apie 20 milijonų. Pažįstu nemažai australų, gyvenančių daug kur pasaulyje, bet neteko girdėti apie kruvinas raudas, tvindančias sūriais upeliais australų internetą, kad juos atplėšė nuo kengūrų, koalų ir gimtųjų eukaliptų giraičių ir išvijo už vandenynų laimės ieškoti, nes „mes valdžiai visai nerūpime“.

Už Britanijos ribų gyvena dar didesnis procentas britų – apie dešimtadalis čia gimusių žmonių – vieni išvažiuoja, kur šilčiau, kiti – kur sočiau, treti – kur erdvesni namai ir platesni keliai, bet tikrai niekas iš jų nekaukia prieš mėnulį, apverkdami savo liūdną dalią.

Mano minėtos nuotraukos ir kai kuriems skaitytojams juokingi užrašai – ne kieno nors organizuotas negatyvumo ir dezinformacijos išpuolis. Tai masinio ir užsispyrusio negatyvumo gaivalas, kuris susimaišo su aukos kompleksu ir yra tampomas dešimtmečiais, nepriklausomai nuo politinės santvarkos, metų laiko ar geografinės vietos.

Kiekvienais metais, pavasarį, prieš prasidedant atostogų metui, runkelis, pripratęs dejuoti, lipa savo mėšlinais batais į visus žinių tinklalapius, ir rašo komentarus straipsniuose apie Lietuvos pajūrį: kokia jūra prišlapinta, kokios kainos „neatitinkančios paslaugų kokybės“ (informacinis pranešimas komentatoriams: kainos rinkoje atspindi pasiūlos ir paklausos santykį, o tų čeburekų valgyti ir kambarių Palangos daugiaaukščiuose nuomoti niekas kol kas neverčia – jei žmonės tą maistą valgo ir ten atostogauja, reiškia, juos tenkina ir kokybė, ir kaina, nes jei būtų kur nors geriau ir pigiau, tai ten ir važiuotų), kokie kiti poilsiautojai baisūs (jis pats tai anaiptol niekam nebaisus), ir apie tai, kaip “bet kur pasaulyje” ilsėtis geriau “apsimoka”.

Viskas prasideda turbūt nuo įpročio skųstis ir dejuoti, nuo aplinkinių mėgdžiojimo (taip paaugliai mokosi rūkyti). Galų gale runkelių masei išsivysto tam tikra priklausomybė nuo nuolatinio poreikio visiems ir sau patiems įrodinėti, kad Lietuva – blogiausia, kvailiausia, labiausiai nevykusi šalis pasaulyje su labiausiai netikusia valdžia, bukiausia policija, nuožmiausiais nusikaltėliais ir labiausiai begėdiškais, ciniškais verslininkais.

Jei nepastebėjote, ta antraštė, „Milijonas priežasčių, kodėl Lietuva yra geriausia šalis pasaulyje“, ji yra sarkastiška (pagal tai, kaip sarkazmą supranta vidutinis runkelis). Jis norėjo pasakyti, kad jis gyvena blogiausioje pasaulio šalyje, bet kartu norėjo tai padaryti humoro pagalba, nes dažnai žiūri humoristines televizijos laidas, kur trypčiodami vėplas vaizduoja ausines kepures užsimaukšlinę tautos mylimi aktorėliai – todėl runkelis jaučiasi sugebąs šmaikštauti.

Jau anksčiau esu sakęs, kad niekas taip nesiutina vidutinio asmens, rašančio komentarus po mano straipsniais, kaip tyli užuomina, kad ne viskas Lietuvoje yra beviltiškai blogai ir baisu. Runkelis mieliau sutiks būti pavadintas kvailiu, prasčioku, vėpla, ir išgirdęs tai savo adresu, tingiai numos ranka arba ką nors leptels atgal (be ypatingo entuziazmo), tačiau bet koks bandymas abejoti, ar tikrai taip jau yra blogai, yra pasikėsinimas į šventą lietuvišką teisę būti nuolatinėje pasibjaurėjimo būsenoje.

Kaip ir visada, straipsnį baigsiu teigiama pastaba. Net ir nesutramdomas noras raudoti ir bėdoti nėra „tik Lietuvoje“ paplitęs dalykas. Iš man pažįstamų tautų labai mėgsta stenėti ir linguoti galvomis, kalbėdami apie savo šalį, Irano gyventojai, kubiečiai ir turbūt visa Afrika, esanti į pietus nuo Sacharos (arabiškoji šiaurės Afrika kur kas guviau kaltina visus pasaulyje, tik ne save).

Afrikiečiai apskritai daug kuo panašūs į daugelį lietuvių: būtent tuo įsitikinimu, kad gyvenimo scenoje jie yra nuskriausti ir apgauti vaikai, kuriems teko pats blogiausias žaidimų aikštelės kampas, kur dar nuolat ateina kiti, blogi vaikai ir juos aptalžo.

Todėl ne mes vieni tokie, kokie esame. Tik vargu ar verta džiaugtis, lygiuojantis į didžiausius niurgzlius ir aimanuotojus. Jei visi, eikvojantys laiką ir energiją įtikinėjimams, kad jie tikrai gyvena labiausiai nevykusioje ir absurdiškoje šalyje, tą patį laiką ir energiją panaudotų nors ir savo kiemui apsišluoti, Lietuva žymiai sparčiau taptų žymiai labiau vykusi ir žymiai mažiau absurdiška.

This entry was posted in Lietuva and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

21 Comments

 1. Taškas
  Posted April 12, 2011 at 10:50 am | Permalink

  Geras, sugėdinantis straipsnis. Gal net ne balsas tyruose, o tai, nuo ko prasideda upelis… Pasijutau tuom runkeliu, nes pats šaipiausi iš Šiaurės Atėnų, Baltijos tigro ir panašių blūdų.

 2. skirtumas
  Posted April 12, 2011 at 11:29 am | Permalink

  Labai ydingas įprotis mėgautis aukos pozicija. “Ir gerai… ir nereikia man jūsų to saldainio! Siūlysit – neimsiu!!!”

 3. Aurimas
  Posted April 12, 2011 at 11:55 am | Permalink

  Tik Lietuvoje nuo “tautinio” internetinio humoro norisi virtuviniais šaukštais išsiskobt akis, o ne juoktis.

 4. romualdas
  Posted April 12, 2011 at 12:39 pm | Permalink

  Neveekit pas kapą narsiųjų draugų,
  kas žuvo kovioj – tie didvyriai…

  Buvo toks poetas, buvo idealizmas. Dabar realizmas. Norėjome aukso ir iš karto, gavom duonos žiauberę ir už darbą. Verkt nereikia, bet pasibėdavot – tiesiog būtina

 5. Posted April 12, 2011 at 1:16 pm | Permalink

  Džiaugiuosi teisingu straipsniu. Tas nuolatinis tūlo lietuvio aukos vaidinimas ir kliedesiai apie genocidą, nemąstant ir neatsižvelgiant į susidariusią padėtį, pradeda įgristi.

 6. Posted April 12, 2011 at 2:29 pm | Permalink

  Dėl tautiečių įpročio skųstis reikia pritarti autoriui. Skųstis, niurzgėti ir visaip kitaip neigiamai kalbėti apie bileką yra įprasta – tada ir iš minios neišsiskiri, ir protingesnis atrodai. Pasidžiaugti savo sėkme, pasakyti, kad tau sekasi puikiai yra beveik šventvagystė, mažų mažiausiai gali likti nesuprastas, palaikytas pagyrūnu. Bet dėl to užsipulti vieną geresnių humoro puslapių… Čia gal reikėjo kažkaip kitaip šitą temą autoriui rutulioti 🙂 Bet kas aš toks, kad aiškinčiau Užkalniui kaip reikia rašyti..

  • Posted April 12, 2011 at 3:14 pm | Permalink

   Bet kad man tas puslapis vienas nuobodžiausių, liaudies humoras, toks interneto KVNas.

 7. saulius
  Posted April 12, 2011 at 2:53 pm | Permalink

  Šitas straipsnis tik parodo ant kiek lietuva atsilikusi… Ir išvis parašytas tik tam, kad kažkas užsidėtų pliusiuką … Labai prastai prastai.

 8. Harlis
  Posted April 12, 2011 at 5:25 pm | Permalink

  Sauliau, ne Lietuva atsilikusi. Cia mes atsilike tragiskai… Trype kas norejo mus nuo Vytauto laiku. Lenkai, rusai ,svedai. Galveles pakelem po neprigulmybes trumpam…
  ir nevisi nes Wilno dar vis buvo trypiamas … nei generacija nauja neuzgime kai vieni ishmove uz juru o kiti susalo ar numiro Sibire… Per visas okupacijas dauguma musu neismoko atsitiesti o tik keliaklupsciavom kitam ponui… dar 16 a lietuviu kalba skaitesi muziku kalba ir visi ja kalbantys buvo shiuksles.
  Na o kai sovietai atejo tai puse Lietuvos ejo i miska o kita puse juos skunde… o paskunde isikraustydavo i ju namus ir butus… Tai is kur lietuviams (daugumai) zinoti kaip vaiksciot issitiesus. …. Bet sviesos yra (jei uzteks laiko) Dabartine generacija auga ir gal ju deka (bent dalies ju) kas nors ivyks pozityvaus

  • Posted April 12, 2011 at 7:10 pm | Permalink

   Čia yra pats geriausias būdas pezėti apie savo nedalią – aiškinti, kas buvo “Vytauto laikais” ir kas “16 a. buvo šiukšlės” (kai buvo išleistas Katekizmas, jis, aišku, buvo šiukšlėms skirtas). Ir po to mes tik ponams lenkams, rusams, švedams ir visiems kitiems tarnavom… Ir didvyrius savo niekinom… Bet šviesos yra (jei užteks laiko) – galbūt šitas tipas neraštingų bukapročių sugalvos surengti kurmio gėrimo dideliais kiekiais akciją ir visi nusibaigs siaubingoje masinėje agonijoje.

 9. Ismincius
  Posted April 12, 2011 at 8:50 pm | Permalink

  Jeigu sitas humorinis interneto puslapis teliktu humoru, tai butu labai gerai. Yra daug tikrai labai juokingu, bet visi tie, kur: tik Lietuvoje galima uzdirbti 5 litus, o sumoketi mokesciu 50,000lt – sita serija yra apgailetina. Butent, kaip raso autorius, tai ne humorinas, o egzistuojantis asaru kampelis su dirbtine sarkastiska sypsena. Man cia prilygsta tam paciam, kai prisidergia kazkas i kelnias ir rodo kitiems juokdamasis, tikedamasis kad ir kitiem bus labai juokinga. Nes tik Lietuvoj apsidergia zmones… Man ir patiko dergtis, nes ta maciau augdamas Lietuvoje, ir sventai tikejau, kad ten uz sienos, tiksliau vakaruose, laukia manes isskestomis rankomis “tikras” gyvenimas. Isvaziaves pamaciau ir supratau, kad nepaisant to, kad mes patys rodom, kur prisidergiam i kelnes, kaip visi, tai dar kitos salys mus sudais drabsto ir vadina atsilikusiais, nevykeliais ir, tesiant ta metafora, elgiasi taip lyg patys i kelnias niekada neprisidergtu ir yra tartum aukstesnioji rase. FU! Nekenciu sitos vakaru narcicizmo israiskos, visada stoviu uz Lietuva. Jeigu kas parodo, kur mes apsiderge, patyliu, o jeigu randu, parodau ir jiem, kur jie apsidergia – bet niekada neleidziu kitiem Lietuvos drabstyti sudais. Ar mes tiek buki, kad patys ta darom ir padedam kitiem daryti?

 10. Posted April 13, 2011 at 8:04 am | Permalink

  Žmonės, bet koks lietuviško humoro saitas yra didelis žingsnis į priekį. Negi tik paliksime visuotinus humoro etalonus racas.lt , pipedija ir tiek?
  Šįkart smerkiu Užkalnį.

 11. -G-
  Posted April 13, 2011 at 9:10 am | Permalink

  Teisingai ir apie teisybę. Toli ieškoti nereikia – verčiam YOUTUBE’ą susirandam padoriai gitara grojanti vaikinuką/merginą pageidautina kokį nors amerikoną/anglą/australą ar pan. ir lietuvaiti. Paanalizuokime komenatarus: prie vaikinuko iš “tų” kraštų dauguma komentaru “U r AWESOME!”, “Nice” ir pan. Prie lietuviškų: “P***as”, “Mano sesuo pavaro geriau”, “Kažkoks dal***as” ir pan.
  Matyt esminė bėda tame jog privalom ant ko nors visą laiką “stumti”.

 12. Ieva Smailiapapytė
  Posted April 13, 2011 at 12:55 pm | Permalink

  O kuo “stumimas” blogai? Kybo Libijoje benzinas nekainuoja 30 ct? Kybo Anglijoje su minimu negali gyventi ir lėktuvais atostogų į Indijas skraidyti? Ar JAV automobilio už $200 nerasti? Kybo visur jūra purvina ir primyžta, ir pakrantėje Čeburekus stumdo? Daug kur keliavau, bet iš VW Golf II išlipančių 4 bachūrų miesto centre beisbolo lazdom niekur nemačiau.

  Stumimas ir skundimasis palengvina siela, pradedi gyventi šiek tiek geriau, ant širdies šiek tiek smagiau, kad kažkas „dalbajobas“, „pyd***“ ir pan. O jei kažkas pagalvos paprašo ir pasiunti, juk visą vakarą malonią šilumą jauti, vis galvodamas, kad tas turistas pasiklydo ir dar dabar beslampioja miesto centre viešbučio ieškodamas, kai pati vonioje guli.

  • kaimietis
   Posted April 14, 2011 at 8:05 am | Permalink

   Kybo Anglijoje su minimu negali gyventi ir lėktuvais atostogų į Indijas skraidyti?
   negali

   Ar JAV automobilio už $200 nerasti?
   lietuvoj irgi pilna

   Kybo visur jūra purvina ir primyžta, ir pakrantėje Čeburekus stumdo?
   ???

   Daug kur keliavau, bet iš VW Golf II išlipančių 4 bachūrų miesto centre beisbolo lazdom niekur nemačiau.

   praktiskai visam pasaulyje buduliu analogu yra. US juodziai ir meksikonai pagrinde, UK savi chav’ai, vokietijoje turkai, prancuzijoje atvykeliai is afrikos ir t.t. be to visos salys turi savo vietiniu “heroju”. jau nekalbu apie rytu europa, kur tokie patys buduliai.

 13. Posted April 13, 2011 at 4:38 pm | Permalink

  nieko neskaiciau, bet salis yra tik tiek gera kiek gyventoju tankis mazesnis. mongolija butu perfect bet deja dar reikia atsizvelgti ar turi jura(normaliam zmogui gyvent ne ant juros kranto tas pats kas uzkalniui neturet elektros ir interneto) ir dar reikia i klimato siltuma atsizvelgt irgi.

 14. Posted April 15, 2011 at 2:00 pm | Permalink

  “Kadangi jų galvelėse pasaulio modelis jau yra susidėliotas, tai naujos informacijos jiems ir nebereikia. Reikia tik patvirtinimų, kad viskas, kas yra absurdiško, netobulo, įžeidaus, neskoningo, vyksta tik Lietuvoje, nes mūsų šalis yra unikaliai nelaiminga ir nuskriausta. Geresnis, teisingesnis pasaulis yra ten, už sienos.”

  Šią ir daugumą kitų aprašytų situacijų labai taikliai galima apibūdinti “realybės tunelio” apibrėžimu (http://en.wikipedia.org/wiki/Reality_tunnel).
  Dauguma žmonių sugeba priimti tik ribotą kiekį informacijos, taigi iš vaikystėje/paauglystėje supusios aplinkos sulipdo sau “realybės tunelį”, kuris aišku yra savitas ir, dažniausiai, labai ribotas. O naujesnę informaciją smegenys perdirba taip, kad “tunelio” sienos tik storėja – “tinkama” info praleidžiama į vidų (taip sustiprindama esamą pasaulėžiūrą), o “netinkama” tiesiog atsimuša nuo tunelio sienos (taip dar labiau sustiprindama esamą pasaulėžiūrą)

 15. lukkas
  Posted April 22, 2011 at 8:07 am | Permalink

  Gaila,kad komentatorius isdestydamas savo pizicija lietuvisku runkeliu adresu , pats neiskopia is sito lygmens. PARADOKSAS – Sitie runkeliai , lietuviai aimanuojantys ir verkiantys , daug tiksliau suvokia lietuvos pozicija pasaulyje ,nei daugelis politika ar tas pats straipsnio autorius. Turbut pats A. Uzkalni suvokiate ,jog lietuva istiesu yra ta salis ,kurioje daug kas blogiausia. Kai politine sistemos sprendimai nebetelpa i jokius remus , kai salyje yra tokio lygio korupcija , belieka tik juoktis is savo nelaimiu , panaisiu stilium ,kaip Balys Sruoga Dievu miske. Sitie runkeliai , parodo kas mes esame. Kol nesusitaikysimwe su mintim ,jog niekam mes neidomus , nebent vienetiniem uzsienio romantikam , tol negalesim susitaikyti su savo tapatybe. Runkelius tyrineti neuztenka paimti eilinius stereotipus ir paversti antrarusiais lietuvos prasciokais. Ironiskai lyginti lietuvai save su afrikos valstybem lietuvai pagrindo yra . atsitokekit.

 16. Come on...
  Posted April 28, 2011 at 11:06 am | Permalink

  Tikrai juokinga, bet frazė “Tėvynę geriau mylėti iš toli” šiuo atveju puikiai tinka. Bepigu gerb. Užkalniui kritikuoti lietuviškuosius runkelius, besiskundžiančius savo gyvenimu, kai pats ilgą laiką gyveno už jūrų marių :DDD Būtų labai įdomu pamatyti kitą straipsnį šia tematika po kelerių metų, kuriuos ponas Užkalnis praleistų gyvendamas Lietuvoje, ir po to, kai, jei teisingai supratau, įgyvendins savo planus padaryti taip, kad “Lietuvoje gyventume kaip Anglijoje” :)))
  Be to, kažkaip keista, kad gerbiamasis palieka daugelio svajonių šalį Angliją, kad “grįžtų tarnauti Lietuvai”, t.y. runkelių kraštui 😀 ir kuo gi mes, tokie vargšai nevykėliai, nusipelnėm tokios garbės. Esmė ta, kad nei savęs, nei savo tautiečių “runkeliais” nelaikau, todėl jaučiuosi net gi asmeniškai įžeista taip pavadinta, kadangi minėto tinklalapio juokeliai juokingi ir dažnai taiklūs atrodo ir man.
  Beje, apie tuos juokelius… paradoksas, bet pono Užkalnio pabrėžta mintis, jog minėti juokeliai labai suabsoliutina (“Tik Lietuvoje…”), bet iš jo paties straipsnio peršasi išvada, kad jis pats suabsoliutina, kad tik Lietuvoje ir dar keliose mažai išsivysčiusiose šalyse žmonės taip pat linkę skųstis savo gyvenimu. Analogiškų nusiskundimų ir su tuo susijusių juokelių iš įvairių, net ir laikomų tikrai ekonomiškai pajėgių, yra pilnas internetas.
  Žodžiu, išvada tokia, kad kaip, pasak autoriaus, Lietuviai “stumia” ant savo šalies, taip autorius šiuo straipsniu ėmė ir “sustūmė” ant savo tautiečių.

 17. lietuvis
  Posted May 12, 2011 at 12:16 pm | Permalink

  – tinklapį prižiūri gal dešimt piliečių, o čia metami paniekinimai visai lietuvių tautai, gėda!

 • Senųjų protokolų archyvai

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar